Analitik interfeys və istifadəçi ssenariləri
11
/12
Bu gün nə haqqında danışacağıq
Bu gün sizə Türkiyənin ən böyük banklarından biri olan Türkiyə İş Bankının 11.000 işçi üçün dataya əsaslanan idarəetmə mədəniyyətini necə qurduğundan bəhs edəcəyik, storitellinq ilə analitika arasındakı fərqin nə olduğunu anlayacağıq, məlumatlara əsaslanan hekayələrin qurulması yollarını öyrənəcəyik.
Vebinarın anonsu
13 dekabr, 17:00 – 18:00 (Baku, GMT+4)
Qlik Sense marafonunun yekun vebinarı
7 ekspertlər: PwC Azerbaijan, ABB, Atəşgah Sığorta, Smart Solutions Group, BI Technology, TayqaTech, My Data Summit

Vebinar proqramında:

marafondan sonra hansı istiqamətdə inkişaf etməli, hansı təlim resurslarından istifadə edilməlidir (ABB və Atəşgah Sığorta şirkətinin ekspertlərindən məsləhətlər)
məlumatlarla səriştəli iş bacarığını nə üçün inkişaf etdirməli və nəyə görə bu, təşkilatın BI-strategiyasının vacib tərkib hissəsidir (PwC Azerbaijan və My Data Summit təşkilatçısının təcrübəsi)
analitikanın sistemli istifadəsinin uzun və qısa müddətli perspektivləri (BI Technology, Smart Solutions Group, TayqaTech təcrübəsi)
UĞUR TARİXİ
Türkiye İs Bankasında məlumatların demokratikləşdirilməsi: hər gün 11.000 nəfər istifadəçi Qlik Sense analitikası ilə işləyir
Bu gün qeyri – adi bir keysimiz olacaq – sizə Türkiyənin ən böyük banklarından biri olan Türkiyə İş Bankası tərəfindən data-driven idarəetmə mədəniyyətinin necə qurulduğu haqqında danışacağıq. Bankın 11 000 nəfər işçisi (top-menecerlərdən tutmuş bankın sıravi işçilərinə qədər) biznes-qərarlarını qəbul etmək üçün Qlik Sense analitikasından hər gün istifadə edir. Bu, məlumatların demokratikləşdirilməsi yanaşmasının praktiki tətbiqidir.
Məlumatların demokratikləşməsi nədir və nəyə lazımdır?
Önder Altınbilek
VP of Customer Success, BI Technology
Məlumatların demokratikləşməsi o deməkdir ki, hər bir işçinin məlumatlara girişi var və bu məlumatlara daxil olmaq və təhlil etmək üçün maneə yaradan heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məqsəd – işçilərə məlumatlara geniş giriş imkanınıverməkdir bu isə, yüksək iş sürətinin və düzgün qərarların vaxtında qəbul edilməsinin təminatıdır.
Yaxın keçmişə qədər məlumatlar İT şöbələrinə "məxsus" idi. Məlumatlara birbaşa girişi olmayan marketinq və satışşöbələri, biznes analitikləri, rəhbərlər İT-mütəxəssislərinə müraciət edirdilər. İT-şöbəsində isə məcburi məhdudiyyətlərmeydana gəlirdi: sorğu çox, resurslar isə məhdud idi. Məhdud İT-resursları səbəbindən işçilər lazım olan məlumatları bir neçə gündən tutmuş həftələrə gözləyirdilər. Bu müddət ərzində isə sorğu öz aktuallığını itirə bilər. Əgər qərar artıq qəbul edilibsə, məsləhət kimə lazımdır? Məlumatları vaxtında əldə etmək mümkün deyilsə, şirkət işçiləri xarici dəyişikliklərə cəld reaksiya verə bilmir, iş imkanlarını əldən qaçırır və qərar qəbul edərkən özlərini itirirlər.

Məlumatların demokratikləşdirilməsinin məqsədi – hər kəsin qərar qəbul edə bilmək üçün lazım olan məlumatlaraistənilən vaxt və heç bir maneəsiz daxil olaraq istifadə edə bilməsidir. Bunun üçün bir sıra təşkilati yanaşma və texnologiyalardan istifadə olunur: self-service BI analitik sistemləri, korporativ kataloqlar və məlumat marketpleysləri, işçilərin məlumatlarla səriştəli işləmələri üçün nəzərdə tutulan təlim proqramları (data literacy) və s.
Türkiye İs Bankasında məlumatların demokratikləşdirilməsi
Qlik platformasının sayəsində Türkiyə İş Bankası 11 min nəfər işçisi üçün nəzərdə tutulmuş mükəmməl bir self-service analitika layihəsini həyata keçirməyi bacardı. Məlumatların demokratikləşdirilməsi sayəsində bankda analitika ilə birgə iş ilə yanaşı çoxlu sayda biznes-insaytları yaranır. Eyni zamanda, BI Technology şirkəti tərəfindən memarlıq, proqramlama, Qlik tətbiqlərinin fərdiləşdirilməsi və məlumatlarla səriştəli iş istiqamələrində aparılan kütləvi təlimin nəticələrinə əsasən, Türkiyə Iş Bankası onlarla analitik tətbiqi öz gücünə tam dəstəkləyə bilir.
Hər gün minlərlə bank işçisi daha əsaslandırılmış biznes qərarlarının qəbul edilməsi məqsədi ilə Qlik Sense analitikasından istifadə edir
  • 11.000

    Hər gün 11.000 nəfər unikal Qlik Sense istifadəçisi (mövcud Qlik lisenziyalarının 99.9%-i istifadə olunub)
  • 4.000

    Pik saatlarda 4000 nəfər istifadəçi eyni vaxtda Qlik analitikasından istifadə edir
Yasemin Aykaç
Yeni Nesil Çalışma Modeli Alan Lideri, Türkiye İş Bankası
Türkiyə İş Bankasının Yeni nəsil çalışma modeli üzrə sahə rəhbəri Yasemin Aykaç Qlik ilə birgə məlumatların demokratikləşdirilməsi təcrübəsi haqqında bəhs edir.
NƏZƏRİYYƏ
Analitik interfeys və istifadəçi ssenariləri
Biznesdəki daşbordların böyük hissəsi müntəzəm təhlilin aparılmasına köklənib. Biznes – daşbordlarının təhlili zamanı müxtəlif ssenarilərin çoxsaylı iterasiya və tədqiqatları aparılır. Bu cür daşbordlar, adətən, aktuallıqlarını itirənə qədər daimi istifadə olunur və yeni məlumatlar əmələ gəldikcə avtomatik qaydada yenilənir.

Analitik müntəzəm daşbordları tarixlər, yəni məlumatlar əsasında nəzarətdə olan və sona çatmış “hekayələr” formatı ilə qarşı qarşıya qoymaq olar.
Daşbord-tarix — sizin başqaları ilə paylaşdığınız məlumatlardakı artıq başa çatmış axtarışdır.
Adətən bu cür daşbordun yarandığı vaxta yaxın bütün cavablar artıq məlum olur, bu cür məlumatların öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulan iterasiyaların sayı isə yekundur. Bununla yanaşı, tarixlərin tərkibində olan məlumatlar, bir qayda olaraq yenilənmir, yəni bir dəfə yüklənir.

Analitik daşbordların qərarın qəbul edilməsi üçün daha vacib məlumatdan başlayaraq detal və köməkçi vizuallaşmalara doğru düzüldükləri halda tarixlər daha təsviri hekayələrə əsaslanır — tematikaya giriş və tədqiq edilən problemə tədrici dərinləşmədən tutmuş dramatik, emosional nəticəyə qədər.
İstənilən vizuallaşmanın yaradılmasının sələfi – cavablarının tapılması vacib olan suallar toplusunun formallaşması, həmçinin vizuallaşmanın yaradılması zamanı istifadəsi tələb olunan yanaşma seçimidir.
1
Storitellinq (storytelling). Rəhbərlər üçün analitik hesabat sisteminin hazırlanması tələb olunan zaman kifayət qədər geniş yayılmış yanaşmadır. Belə olan halda əsas prinsip — “vərəqlə və bax”dır, analitik hesabatın bir əlavəsi özündə əsaslı məlumat toplusunu ehtiva edir və hesabat səhifələri arasında vərəqləmə / keçid və hesabat dövrünün seçimi mümkünlüyündən əlavə istifadəçidən heç bir hərəkət tələb etmir. Bu cür hesabat sistemindən istifadə edənlər, bir qayda olaraq, TOP – menecmentdir.
2
İnteraktiv hesabdarlıq — istifadəçi məlumatları təhlil etməyə, baş verən pozuntuların səbəblərini tədqiq etməyə, məlumatları “dibə qədər oymağa” hazır olduğu zaman istifadə olunur. Qlik Sense məhz bu cür yanaşma zamanı maksimal dərəcədə açılır, çünki istifadəçilərə formalaşdırılmış modelin bütün atributlarından istifadə edərək məlumatların interaktiv təhlilini aparmağa imkan verir.
3
Hesabdarlığın ppt, pdf formatında göndərişini (rol modelini nəzərə alaraq lazım olan adresatlara cədvəl üzrə) ayrıca ssenariyə çıxarmaq olar.
İnteraktiv hesabdarlıq (klassik analitika) lazım olan suallara məlumatları tədqiq edərək müstəqil qaydada cavab tapmağa imkan verir. Storitellinq, öz növbəsində, istifadəçiləri əvvəlcədən müəyyən edilmiş ssenari üzrə apararaq artıq hazır “tapılmış” sualları təqdim edir.
Qlik Sense proqramında storitellinq
BI-sistemlərinin self-sevice istifadəçiləri artıq bir sıra imkanlara sahibdirlər. Həmin imkanlar onlara məlumatların qaneedici tarixlərini yaratmağa kömək edir. Onlar sadə diaqramlardan tutmuş coğrafi xəritələrə və mürəkkəb diaqramlara qədər müxtəlif məlumat vizuallaşdırmalarından istifadə edirlər.

Qlik Sense proqramında tarixlərin rahat və cəld yaradılması üçün Tarixlər adlı instrument nəzərdə tutulub.

Tarixi yaratmazdan əvvəl ona aid materialı, yəni tarixdə istifadə edəcəyiniz seçilmiş filtrlər ilə təmin edilən vizuallaşdırma şəkillərini hazırlamaq lazımdır.
1
Şəkili çəkmək üçün kursoru lazım olan diaqramın üzərinə gətirmək və sağ tərəfdə üstdə yerləşən düyməni basmaq lazımdır. Şəkil kitabxanasında asanlıqla axtarış verə bilmək üçün çəkilən hər bir şəkilə vizuallaşdırmanın təsvirini və burada istifadə olunan filtrləri təsvir edən annotasiyanı əlavə etmək lazımdır.
2
1) Lazım olan bütün vizuallaşdırmalar hazır olduqda, bilavasitə tarixin yaradılmasına başlamaq olar. Bunun üçün Tarixlər düyməsinə basmaq və yeni tarixi yaratmaq lazımdır. Hər bir tarixə ad və təsvir vermək mümkündür.
Qlik Sense proqramındakı tarixlərdə 6 əsas element mövcuddrur:

+ Şəkil kitabxanası. Əvvəlcə yaradılan vizuallaşdırma şəkillərinin slayda əlavə edilməsi.
+ Mətn obyektləri. Müxtəlif üslublu mətn qeydlərinin slayda əlavə edilməsi.
+ Forma seçimi. Qaneedici tarixlərin yaradılması üçün özündə bir çox formaları ehtiva edir.
+ Effekt seçimləri. Şəkillər üzərində müxtəlif vizual effektlərin tətbiqi (bütün vizuallşdırma növlərinə şamil olunmur)
+ Mediafayl kitabxanası. Müxtəlif növlü mediafayl obyektlərinin (məsələn, təsvirlər) əlavə edilməsi
+ Vərəq seçmək. Operativ məlumat vərəqləri formasında tarixə əlavə edilə bilən vərəqlər kitabxanası
Yaradılan tarixləri PowerPoint təqdminatı və ya PDF faylı şəklində eksport etmək mümkündür. Tarixin eksportu zamanı həmin tarix yaranmazdan əvvəl istifadə olunan seçim halları da tarixlə birgə eksport ediləcək. Tarixin əks etdirilməsi zamanı istifadə olunan seçimlər nəzərə alınmayacaq.
PRAKTIKA
Praktiki məsələ
  • Artıq yüklənmiş olan məlumatların əsasında işləməyə davam edirik (05-ci günün təcrübəsindən).

    Film tətbiqi əsasında şəxsi hekayənizi yaratmağa çalışın. Tətbiqinizi dostlarınıza və ya qohumlarınıza təqdim etdiyinizi təsəvvür edin – hansı imkanları işıqlandırardınız? Bəlkə sevdiyiniz film janrına uyğun analitikanı göstərmək olar? Bəs kolleksiyadakı ən yaxşı və ya ən pis film necə? Yaradın və yaratdıqlarınızı Telegram çatında paylaşın.
Marafonunun sertifikatını əldə edin
Qlik proqramında tapşırıqları yerinə yetirmisinizsə və sertifikat almaq istəyirsinizsə – öz işlərinizi bizə göndərin
Faydalı linklər
Əgər daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, mövzuları öyrənmək və biliklərinizi artırmaq üçün aşağıdakı linklərə daxil olun
Videodan skrinşot
Marafonun çatına qoşulun
Marafon zamanı ünsiyyət saxlaya bilmək üçün Telegram-da xüsusi bir çat yaratdıq. Qrupaqoşulun, materiallara dair suallar verin, mütəxəssislərin fikirlərini və rəylərini oxuyun, həmkarlarınızla tanış olun, yeni biliklər əldə edin!

2022